20th Jun2013

La llibertat

by Joan Gual Amengual

La llibertat és la capacitat què tenen els humans per obrar segons les seves pròpies voluntats. S’és lliure quan ningú et domina, quan pots expresar la teva opinió encara que els altres no hi estiguin d’acord. S’és lliure quan es prenen les decisions pel propi plaer, i no per la obligació o necessitat.
Etimològicament la paraula ve del llatí “liber”, que vol dir “persona que el seu esperit de procreació es troba actiu”.
El concepte llibertat és algo que ens ha fet reflexionar molt als humans, i és un dels temes fundamentals de la filosofia.
Avegades es confon llibertat amb fer tot el que vols, però no és així, la llibertat no és fer sempre el que nosaltres desitjam, ja que això moltes vegades ens du per un mal camí, i podem acabar perdent la tant desitjada llibertat, sinó fer el que creim que es millor fer en cada moment.
Molta gent pensa que no som lliures perquè estam en un món on tots els països tenen lleis i normes que determinen el comportament humà, però en la nostra opinió això no és així, ja que si no hi haguès aquestes normes imagineu quina forma agafaria la vida en societat.

Aquí podem veure algunes de les cites i definicions més importants del que és la llibertat per a la filosofia:

-Rene Descartes: “… consisteix només en que, per afirmar o negar, perseguir o evitar, les coses que l’enteniment ens proposa, obram de tal manera que no ens sentim ninguna força forta.”
-Spinoza: “…és lliure el que existeix únicament per la necessitat de la seva naturalesa i només per ella es determina l’acció.”
Per a Aristòtil, la llibertat està lligada a la capacitat de decidir per si mateix en el ser humà, i estava lligada a la moral.
Segons San Agustí, la llibertat consisteix en la realitzxació efectiva del bé, per a arrivar a tenir la beatitud.
Per a Henri Bergson, la llibertat és la capacitat de la conciència de regir-se per la seva pròpia naturalesa, indepentdentment de les lleis i fenòmens de la naturalesa.

Com hem pogut veure, la llivertat és un concepte abstracte i molt difícil de definir. És degut a això que la llibertat només es pot comprendre per allò que no és.

libertad

Joan Gual Amengual i Màxim Blàzquez Massot

4ESO C

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *